Back

Smilefjesordningen til Mattilsynet

02 Feb 2016

Smilefjesordningen til Mattilsynet

Smilefjesordningen til Mattilsynet

Den nye tilsynsordningen fra Mattilsynet, som tredde i kraft 1.januar 2016, setter krav til blant annet vask av arbeidsklær og garderobeløsning. Har du dette under kontroll?

Akkurat nå tilbyr vi fri leie av skap og fri levering i tre måneder, ved signering av leieavtale på arbeidsklær innen 29.02.2016. Kontakt oss via kontaktskjemaet i dag, for å be om et tilbud.