Berendsen i Europa

Høyeste grad av sikkerhet og effektivitet til våre kunder

Vi betjener markedet fra tolv spesialiserte renromsvaskerier. De ligger i Tyskland (2), Holland, Irland (2), Polen, Danmark, Sverige, Norge, Tsjekkia, Storbritannia og Russland. Disse tolv renromsvaskerier danner til sammen en unik plattform av kunnskap om tjenester, produkter, løsninger og backupanlegg for våre kunder.

Samsvar ligger i vårt DNA

Med interne backupordninger og unike forslag vi kan levere den høyeste graden av sikkerhet og effektivitet for våre kunder. Alle anleggene våre er ISO 14644-sertifisert og opererer i henhold til GMPs prosedyrer og regelverk.

I tillegg, for kunder innen medisinsk utstyrsindustri, er enkelte av renromsanleggene ISO 13485-sertifisert. For å kunne betjene kunder som jobber i EPA-områder på best mulig måte, utfører vi ESD-tester. Vi har den høyeste graden av dokumentasjon og sporbarhet i alle prosessene våre.

Kunden i fokus

Vårt brede utvalg av innovative løsninger er utviklet i nært samarbeid med kundene våre og basert på intern kunnskap og innovasjon fra vår tolv renromsvaskerier. Produktene og tjenestene er utviklet, testet og implementert i samarbeid med kundene, noe som gjør det mulig å møte markedets etterspørsel på høyest mulig nivå.

En pålitelig partner

Vi søker alltid etter vedvarende partnerskap, både i vår interne forsyningskjede og blant kundene våre. Åpenhet og tillit er de to nøkkelordene vi bygger partnerskapene på. Innen partnerskap ser vi kontinuerlig etter muligheter til å forbedre servicenivået og effektivitet og redusere risikoen for kundene våre.

Som arbeidsgiver, partner og nabo er vi forpliktet til å ha en positiv innflytelse på de lokalsamfunnene vi opererer i, og vi prøver å opprettholde de høyeste standarder for styring, sikkerhet, miljøhensyn og engasjement overfor alle interessenter.

Berendsen PLC skrev under på FNs Global Compact 27. januar 2009. Deltakelsen i Global Compact gir oss et anerkjent og respektert politisk rammeverk for arbeidet med bærekraft og samfunnsansvar. Mange av de markedene vi opererer i, krever også i økende grad at leverandørene omfavner de idealene som er skissert i de ti prinsippene i FNs Global Compact.

Kontakt oss!

Navn*
 
 
Postnummer*
 
Telefon*
 
 
Din melding*
 
 
Firmanavn*
 
 
Epost*
 
 
 
 

Kunne dette også være interessant for deg?

http://www.berendsen.no/vart-renromsvaskeri
http://www.berendsen.no/vart-renromsvaskeri
Kontaminasjons-kontroll

Kontaminasjons-kontroll

Visste du at vårt vaskeri er Norges eneste renromsvaskeri som oppfyller standardene i GMP A+ B og er ISO- sertifisert i klasse 5?
Les mer!
http://www.berendsen.no/logistikklosninger
http://www.berendsen.no/logistikklosninger
FiFo-skap (First-in-First-out) til renrom

FiFo-skap (First-in-First-out) til renrom

Skapet sikrer at pakket og/eller autoklavert renromsbekledning aldri blir brukt etter utløpsdatoen.
Les mer!
http://www.berendsen.no/micronswep
http://www.berendsen.no/micronswep
Rengjøringssystem til renrom

Rengjøringssystem til renrom

Minimer trafikk og kjemikalier i ditt renrom i ISO-klasse 5 (GMP A/B)
Les mer!