Vårt RenRomsvaskeri

Vi er Norges eneste RenRomsvaskeri med standard ISO kl. 5 (GMP A+ B) Vi har utviklet vår virksomhet i samarbeid med våre internasjonale Berendsen- avdelinger fra andre europeiske land.

Berendsen har lang faglig kompetanse på RenRomsdrift og kan vise til mange og lange relasjoner med kunder innenfor legemiddel, hospital og tekniske virksomheter. Vår spesialitet er å levere leietekstiler til renromsmiljøer med gode logistikkløsninger og servicestandard. Vi kan levere til hele landet. Noen steder sendes det da med pakke/stykkgods og retur.

 

Din sikkerhet for levering

For å garantere en god leveranse av RenRomsbekledning, der vi etterlever krav til kontroll på bakterie og partikkelforekomster kreves det optimale produksjonsforhold.

Det stilles meget høye krav på de tekstiler som benyttes av operatører i RenRom og de produkter som anvednes i driften.

Vårt anlegg er sertifisert i ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 14644. Ettersom hvert plagg og våre mopper har en unik  RFID – chip isydd har vi full kontroll på hvor plagget befinner seg i vår prosess, samt antall vask. Dette sikrer at våre leveranser lever opp til kundens krav.

 

Kvalitetskontroll

Vi har automatisk prosesskontroll av målinger og registering av partikkelinnhold, luftfuktighet, trykk og temperatur i produksjonsområdene. I tillegg har vi målinger og kontroll på eventuelle bakterielle innslag. Vann til vaskeprosessen av tekstilene går gjennom en egen steriliseringsprosess og luften til både prosessrom og maskiner er HEPA- filtrert.

 

Pakking og leveranse

Vi pakker de ferdig vaskede tekstilene i enkle eller doble vakumposer – avhengig av kundens krav-  rett etter tørkeprosessen i den reneste sonen. Deretter legges tekstilene i enda en pose, før sluttproduktet legges i plomberte kasser for transport til kunden.

 

Noen fordeler

  • Full sporbarhet på alle pagg og andre tekstiler.
  • Rådgivning for optimal løsning for hver kunde.
  • Alle prosesser er sporbare og validert.
  • Berendsen Tekstil service er medlem av R3 Nordic.
  • Enkle bytterutiner på plagg.
  • Lokal leveranse fra en norsk leverandør.

 

Kontakt oss via kontaktskjemaet under for et godt tilbud.

Kontakt oss!

Navn*
 
 
Postnummer*
 
Telefon*
 
 
Din melding*
 
 
Firmanavn*
 
 
Epost*