Vinner av Ipad

 

Vi i Berendsen Tekstil Service jobber kontinuerlig med å bedre vår service til våre kunder.I denne forbindelse gjennomfører vi årlig en kundetilfredsundersøkelse.Alle besvarelser vi mottar gir oss verdifull informasjon om vår service og kundenes forventninger til oss som leverandør og samarbeidspartner. Slik kan vi hele tiden jobbe med de riktige forbedringspunktene.

Blant de som besvarer vår undersøkelse blir det trukket en heldig vinner av en Ipad.I år ble den heldige vinner Lars Pettersen ved Thon Hotell Oslofjorden.

Vi takker Lars og alle andre som har besvart vår undersøkelse for viktige bidrag i vårt arbeid.