22 april 2020

Hendenes rolle i hindring av smitte

I følge FHI, er håndhygiene vårt viktigste, enkleste og mest kostnadseffektive smitteverntiltak. Under forklarer vi hvorfor.

Huden på hendene

Huden har mange formål og en rekke livsnødvendige oppgaver. Den beskytter kroppen mot fysiske, kjemiske og mikrobiologiske skader (barrierefunksjoner), og den er vår kontaktflate mot andre mennesker og omgivelsene. Den formidler også informasjon om ytre stimuli som berøring, temperatur, smerte og trykk.

 

Huden består av tre lag, epidermis (overhuden), dermis (lærhuden) og subcutis (underhuden), hvorav epidermis har en viktig rolle knyttet til hudens barrierefunksjoner. Denne fornyes fullstendig på 3–4 uker, da nye celler dannes i det nederste laget i huden og vandrer og modnes på veien opp mot hudoverflaten.

Soap use

Bakteriefloraen på hendene deles tradisjonelt inn i permanent og transient (midlertidig) flora. Den transiente hudfloraen består av bakterier, sopp og virus som normalt ikke finnes på hendene, men som midlertidig kontaminerer hendene etter kontakt med omgivelsene. Transiente mikroorganismer har ulik evne til å overleve på hud, fra minutter til timer, men de trives normalt ikke i miljøet på hendene på grunn av fysisk forhold som pH, temperatur og fuktighetsgrad. Den transiente floraen formerer seg vanligvis ikke på huden og vil derfor ikke overleve over tid. Transiente bakterier sitter løst festet på huden, og lar seg ofte lett overføre ved berøring og er oftest enkle å fjerne ved korrekt utført håndhygiene.

Den permanente hudfloraen består i hovedsak av mikroorganismer som alltid finnes på huden på hendene, og som formerer seg der. Denne lar seg ikke lett overføre eller fjerne, men kan reduseres midlertidig ved bruk av hånddesinfeksjon.

Derfor er det viktig å vaske hender på riktig måte. Se instruks for dette under.

Håndvask instruks

Kilde: https://www.fhi.no/nettpub/handhygiene/om-handhygiene/temakapitler/

Ved å bruke denne siden aksepterer du bruk av informasjonskapsler til analysebruk, tilpasse markedsføring til dine interesser. Les vår Cookie policy her.