Bedriftsansvar

Bygge opp bærekraftig vekst

Konsernansvar er en del av Elis. Dette har betydning for vår langsiktige strategi og for vår evne til å vinne og holde på business. Vi plikter å gi reell sosial og miljørelatert ansvarsfremgang. Enten det dreier seg om å redusere vår bruk av vann, energi eller vaskemidler, bruke “økodesign” eller redusere miljøpåvirkningen fra våre leveringskanaler, går alle Elis-ansatte inn for å støtte opp om vår ambisiøse CSR-policy (sosialt ansvar på konsernnivå). Internt setter vi fokus på å støtte opp om personlig og profesjonell utvikling for våre ansatte.

Bedriftsansvar

Mann og dame snakker sammen om tekstilservice

Interessenters engasjement

Vi engasjerer oss med våre viktigste interessenter for å få total forståelse for deres behov og forventninger, slik at vi kan levere optimale resultater for alle.

Illustrate community with employees.jpg

Ansatte

Våre ansatte er helt sentrale for leveringen av våre tjenester. Deres utvikling er helt vital for vår suksess. Vi gir våre ansatte kontinuerlig utvikling, slik at vi kan være sikre på at vi til enhver tid har de riktige personer med den rette kompetanse på rett plass.

Berendsen cage driver truck.jpg

Helse og sikkerhet

For oss er helse og sikkerhet en prioritet. Enhver person som arbeider for eller med Berendsen har krav på et sikkert og sunt arbeidsmiljø.

Smilende produksjonsmedarbeider registrerer pakkede tekstiler

Innovasjon og effektive løsninger

Vi ønsker kontinuerlig å skape innovative løsninger som gir en service som bedrer både dine og dine kunders CR-ytelse.

Insights_Elis

En ansvarlig forsyningskjede

Vi fortsetter å fokusere på en kontrollert gruppe av hovedleverandører for å spare penger på forvaltning av leverandører og for å optimalisere overenskomsten med ansvarspolicy i konsernet.

Outsourcing hero

Operativ miljøeffektivitet

Vi anerkjenner at vann, energi, olje og gass (WECO) er sjeldne, edle og viktige for miljøet, og at vi plikter å redusere bruken av dem, samtidig som vi plikter å bedre effektiviteten av denne bruken.

Vår strategiske tilnærming

Vi mener samfunnsansvar er nøkkelen til den langsiktige suksessen til selskapet vårt. Vi har tett samarbeid med våre sentrale interessenter for å forstå deres forventninger til oss på alle aspekter av CSR. Mer enn noensinne påvirker vårt CSR-arbeid vår evne til å tiltrekke oss og beholde kunder, ansatte, investorer og leverandører.

Our CR focus areas.png

icon_international_blue

Etisk kode

Prinsippene som deles av Elis og alle ansatte kan oppsummeres på følgende måte: Vise integritet, ansvar og eksemplaritet i våre handlinger, Respektere hver enkelte persons rettigheter og verdighet, Opptre som en miljøvennlig aktør, Overholde alle regler og lover, Kontinuerlig forbedre vårt ytelsesnivå.

icon_innovation_blue

Pris til innovative hygieneprodukter

I august vant vår washroom avdeling i Nederland National Business Success Award for hygieneprodukter. Prisen er en del av det nederlandske tv-programmet 'Suksessfaktoren'. Vår washroom avdeling er også nominert til utmerkelsene 'Best Company in Netherlands' og 'Most Innovative Company'.